GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KANDİL GELENEĞİ

1800’lü yılların sonlarına doğru ev, dükkân ve kahvehanelerde gaz lambaları ile aydınlatma yapıldığını biliyoruz.
Kudret Emiroğlu’nun ‘Gündelik Hayatımızın Tarihi’ başlıklı eserinden de, 1900’lü yılların ortalarında Türkiye’de beş milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiğini öğreniyoruz.
Ancak bu tarihlerde üretimine devam edilen bir diğer gaz lambası çeşidi daha vardı. Bunlar şişesi olmayan, ancak yine gaz yardımı ile ateşlenen lambalardı.
Bu tip lambalar, içine gaz konulan bir tanktan, fitilin dışarı uzanmasına yarayan delik veya deliklerden oluşur ve daha çok ‘kandil’ adıyla anılırdı.
Kandil, sadece aydınlanma aracı olmamış,  aynı zamanda “ışık motifi” simgeleşip; bilimin, aklın ve uygarlığın simgesi haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’ndeki 17. yüzyıl saray işlemelerinde kandil motifine sık sık rastlanmaktadır.
Kandil süslemeleri, yapısı ve aydınlatma aracı olarak kullanımıyla dünya aydınlatma tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kandilin bu özelliklerinden doğan edebî metaforlar yüzyıllardır Türk edebiyatında ve diğer edebiyatlarda önemli bir unsurdur.
Tüm bunların yanında insanların kandilin parlaklığını ve kamaştırıcılığını mistisizm olarak algılaması diğer bir boyuttur. Kültürümüzde kandil, masallara dahi konu olmuş, önemli bir tarihi kültürel öge halini almıştır.

BİZ İKİ GİRİŞİMCİ KADIN OLARAK;

Geçmişten gelen tarihi lambaları (kandil) çağımıza uygun olarak tasarlayıp, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere taşımayı hedeflemekteyiz.

Glaz Design markasını oluştururken kandilin gizemli tarihinden ve mistik havasından esinlendik.. 

Tasarımlarımızı hazırlarken çocukluğumuzun anılarını ve doğanın güzelliğini yansıttık. 

Bu doğrultuda birçok alanda kullanıma uygun kandil modelleri tasarlayıp, kendimiz üretip sizler ile buluşturuyoruz.

“Çocukluğumuzun anılarını, kandillerimizin ışığı ile aydınlatıyoruz.”